Førerkortklasser

Vi tilbyr opplæring i personbil klasse B og BE.

Klasse B 
Førerkort klasse B gir deg rett til å kjøre:

  • Personbil med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.
  • Personbil som nevnt ovenfor med tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
  • Personbil med tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for personbilen og tilhengeren ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt.

Klasse BE
Førerkort klasse BE gir deg rett til å kjøre:

  • Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen og tilhenger.
  • Du har med klasse BE rett til å trekke alle tilhengere, som i henhold til trekkbilens vognkort lovlig kan trekkes etter denne.

(Kilde Statens vegvesen )

Comments are closed.