Opplæringen trinn for trinn

Lurer du på hva som skal til for å ta sertifikatet? Hva du må gjennom, hva du bør øve på hjemme, og hva du må gjøre i samarbeid med trafikkskolen? Vi har lagd en gjennomgang av hva du som elev må gjennom for å ta sertifikatet på personbil (klasse B).

Opplæringen til førerkort klasse B er delt inn i 4 trinn:

 1. Trafikalt grunnkurs – til sammen 17 timer (14 timer teori og 3 timer mørkekjøring).
  Alle må ha trafikalt grunnkurs før en kan starte med praktisk opplæring. Dette gjelder også øvelseskjøring privat.
 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøykompetanse om blant annet:
  • Å gjøre seg klar for kjøring
  • Igangsetting og stans
  • Giring, styring og bremsing
  • Rygging, vending og parkering
  • Med andre ord, ha kontroll med bilen.
  • På dette trinn er det obligatorisk med 1 veiledningstime.
 3. Trafikal del som bl.a. inneholder:
  • Systematisk og automatisk informasjonsinnhenting
  • Kjøring i bolig-, tettsted- og bymiljø
  • Kjøreteknikk på høyhastighetsveg
  • Samhandling i trafikken
  • Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) OBLIGATORISK
  • Også på dette trinn er det obligatorisk med veiledningstime
 4. Avsluttende opplæring (sikkerhetskurs på veg), som består av:
  • 2 timer teori om bilkjøringens risiko (obligatorisk)
  • 5 timer med kjøring i landevegsmiljø, med forbikjøring (obligatorisk)
  • 4 timer planlegging og gjennomføring i variert trafikkmiljø (obligatorisk)
  • 2 timer teori med refleksjon og oppsummering (obligatorisk)

Hva bør du gjøre:

 • Start gjerne sammen med de hjemme. Tren på bilbehandling, gjerne på parkeringsplass. Unngå for mye trafikk i begynnelsen av treningsperioden.
 • Tren pedalbruk, giring, svinging, bakkestart. Gjerne også rygging og parkering.
 • Det er svært viktig å øve på å se langt fram.

Når du har startet hos oss, gir vi deg flere råd om hva du bør øve på hjemme og hvordan du best øver på dette sammen med dem du øvelseskjører med.

Comments are closed.